Ani İşitme Kaybı

Ani İşitme Kaybı

ANİ İŞİTME KAYBI


Ani işitme kaybı nedir?


Ani işitme kaybı, iç kulak tipinde bir sağırlıktır. İç kulakta işitme organı olan koklea’ dan, beyindeki işitme merkezine kadar olan geniş alanda herhangi bir yerdeki hasara bağlı oluşabilir. İşitme kayıplarını orta kulak, iç kulak veya her ikisini kapsayan işitme kayıpları olarak grupladığımızda, iç kulak tipi işitme kayıpları daha çok korkulan bir türdür. İç kulak bizim gözle değerlendiremediğimiz, kemik dokusu içine gömülü bir alandır. Orta kulak gibi kolaylıkla cerrahi müdahalelerde bulunulabilen bir bölge değildir. Bu da doktorları tedavi için biraz zorladığı için, tedirgin eder.
Bir işitme kaybına ani işitme kaybı diyebilmek için iç kulak tipi ‘ ağırlığın en çok 3 gün içinde veya daha kısa sürede yerleşip, birbirini izleyen 3 ayrı frekansta, toplam 30 db’ in ( desibel) üzerinde olması gerekmektedir.  Bu ani işitme kaybı belirtisinin klasik tanımıdır.


Belirtileri nelerdir?

Birden ortaya çıkar. Birden, hatta saniye ve dakika içerisinde ortaya çıkması  çok önemli bir bulgudur.  Bazen uykudan uyanınca fark edilir. ‘’Aniden kulağım tıkandı ‘’ , ‘’ Sabah kalkınca bir kulağımın tıkandığını fark ettim’’ gibi tanımlamalar çok tipiktir.  Kulakta uğultu bulunabilir. Bazı olgularda baş dönmesi, dengesizlik, mide bulantısı olabilir. Bu durumda iç kulakta yerleşen denge merkezinin de etkilendiği anlaşılır. Tablo daha ciddileşir. Sağırlık çoğunlukla tek kulaktadır, %2 oranında 2 kulağı da tutabilir.
En sık 40- 50 yaş civarında rastlarız .Çocuklarada ve gençlerde daha azdır.40 yaş civarı, sosyoekonomik düzeyi yüksek, iş gerginliği fazla olan insanlarda daha sık rastlanır. İlkbahar ve sonbahar gibi vücut direncinin  zorlandığı mevsimlerde daha sık görülmektedir.

Nedenleri ?
Aslında ani işitme kaybı bir hastalık adı değildir, bir belirti adıdır, arkasında neden olarak başka hastalıklar taşıyabilir veya başka hastalıkların habercisi olabilir.
Birçok bilinen ve bilinmeyen nedenleri vardır. En ilginç olanı bu belirti yakalanan hastaların nerede ise %90 ‘ nın da  altındaki nedenin saptanamamasıdır. Bu gruba idiopatik denir, yani nedeni bilinmeyen. Diğer nedenler arasında en sık virüslere rastlanır. Viral enfeksiyonlar koklea kanalına, denge merkezine, işitme ve denge sinirine  yerleşebilir, buralarda  iltihabi reaksiyon meydana getirebilirler. Daha spesifik virüslerden kabakulak, kızamık, aids, zona (uçuk) kulakta işitme kaybı yapma olasılıkları en yüksek olanlarıdır.
Kulağa toksik etkisi olan ilaçlar (aminoglikozid grubu antibiyotikler, kemoterapi ilaçları, idrar söktürücüler gibi) da ani işitme kayıpları görülebilir. Frengi gibi bakteriyal enfeksiyonlar, multiple skleroz gibi nörolojik nedenler, akustik nörinom gibi  beyin tümörleri, iç kulak ve orta kulak arasınada doğuştan veya daha sonradan oluşan fistül varlıklarında ani işitme kayıplarına rastlanır. Vücudun kendi immün sistemi de sorumlu tutulabilir.
İşitme kaybının dereceleri
İşitme kaybı pes sesleri veya tiz sesleri daha çok tutmuş ve  30 db den tam işitme kaybına kadar değişik seviyelerde olabilir.


İyileşme oranı nedir?
Tam olmayan, pes sesleri tutan, tek taraflı olan, uğultu ve baş dönmesi ek şikayetleri olmayan, erken tedaviye başlamış genç grup iyileşme ihtimali yüksek gruptur.
İki taraflı, tam veya tama yakın,  tiz frekansları tutan, uğultu ve baş dönmesi şikayetleri olan, geç tedaviye başlamış , daha yaşlı grup iyileşme ihtimali risk altında olan gruptur.
Bir genelleme yapacak olursak, her 3 ani işitme kaybından 2 sinin iyileştiğini görmekteyiz.


Tanı nasıl konur?
İyi bir sorgulamadan sonra kulak burun boğaz muayenesi yapılır. Kulak muayenesinde her iki dış kulak ve orta kulak normal görülür. Derhal işitme testi yaptırılır. Sağlam kulak muayenesi arkasında iç kulak tipinde aniden beliren işitme kaybı test ile doğrulanarak teşhis koyulur.


Tedavisi nasıldır?
Tetkikler en çok 1 gün içinde yapılıp aynı gün, en geç ertesi gün  tedaviye başlanır. Tedavi protokollleri işitme kaybının derecesine göre değişir. Bazı ağır durumlarda hastaları hastane şartlarında ilaçları damar yolundan vererek  tedavi etmek gerekir. Bazıları sadece ağızdan alınan ilaçlarla tedavi olabilir. Yatak istirahtı, yoğun tempoyu ve stresi azaltmak,  serum, kortikosteroid, vitamin (b vit), iç kulak kan akımını arttıran ve kanda  trombositlerin birikimini azaltan  medikal  tedavi, %5 co2  %95 o2 den oluşan karbojen gazı soluması,  ve yüksek basınçlarda aralıklı olarak  %100  saf oksijen solumayı esas alan hiperbarik oksijen tedavisi  çeşitli tedavi protokolleridir. Hepsi esas olarak iç kulak organında veya işitme sinirindeki enfeksiyonu, ödemi azaltmak ve oraya giden kan akım hacmini arttırmaktır.  
Hastaların %40 ila 70 i kendiliğinden iyileşirler. Ani işitme kaybı iyileşmediği zaman,  beyin tümörü veya multiple skleroz riskleri için beyin mr çektirmek gibi ileri tekikler istenebilir.