Baş Ağrıları

Baş Ağrıları

BAŞ AĞRILARI

Baş ağrısı, sağlıkta en sık karşılaşılan şikayetlerin başında gelir. Erkeklerin %93’ü, kadınların ise %99’u hayatları boyunca en az bir kez baş ağrısından şikayetçi olurlar. Baş ağrısı çoğu zaman hiçbir özel hastalığın göstergesi olmamakla birlikte, nadiren başka hastalıkların seyrinde ortaya çıkar; seyrek olarak da hayatı tehdit edici bir durumun ilk belirtisidir.
Toplumda en sık görülen baş ağrısı tipleri:
1. Gerilim tipi baş ağrısı
2. Migrendir,
3. Küme başağrıları
4. Servikojenik başağrısı
5. Diğer nedenlere bağlı ikincil başağrıları
Gerilim tipi baş ağrısı genellikle enseden, göz kürelerinin üzerine doğru yayılır; sıkıştırıcı vasıfta ve hafif-orta şiddettedir. Süresi 20 dakika ile 7 gün arasında değişir.
Migren ise tek veya iki taraflı, orta-yüksek şiddette, bulantı, kusmanın eşlik edebildiği, zonklayıcı vasıfta bir baş ağrısıdır. Süresi 4 saat ile 3 gün arasında değişir.
Baş ağrısına eşlik eden şiddetli kusma, çift görme, görme kaybı, bilinç kaybı, nöbet, sürekli uyku hali, kişilik değişikliği, felç gibi durumlar acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirir. Toplumdaki genel kanıların aksine, bu gibi durumların eşlik etmediği bir baş ağrısının altında tümör veya beyin kanaması olma olasılığı oldukça düşüktür.
Baş ağrılarının çoğu, doktorlarla iyi bir işbirliği, baş ağrısına neden olan durumlardan kaçınma, ilaçların düzenli kullanımı ve kontrollerin zamanında yapılması ile tedavi edilebilir durumlardır.
Nöroloji Bölümünün alanına giren hastalıklar;
Serebrovasküler hastalıklar
Akut İskemik inmeler
Beyin kanamaları
Dejeneratif hastalıklar
Vasküler Demans,Alzheimer Hastalığı,ALS vb Hareket Bozuklukları Parkinson Hastalığı,Distoniler,Diskineziler,Esansiyel Tremor,uzursuz bacak sendromu,
Huntington Kore vb Epilepsi,Fokal ,Generalize Epilepsiler,Status Epileptikus Demyelinizan Hastalıklar Multipl Skleroz,Akut demyelinizan Ensefalomyelit,
Transvers myelit Santral sinir sistemi Vaskülitleri,Nöropatiler,Toksik metabolik,Immün nöropatiler,Guillen Barre sendromu vb Kas hastalıkları Sinir kas kavşağı hastalıkları Myastenia Gravis Başağrıları ,Belağrıları ve Boyun ağrıları Vasküler, Gerilim,Servikojenik başağrıları,Temporal arterit,Nevraljiler vb Konfüzyonel Durumlar
Delirium,Ensefalit vb.Baş Dönmesi