Büyüme Ve Gelişme

Büyüme Ve Gelişme

Büyüme ve Gelişme Nedir?

Büyüme, vücut hücrelerinin  o doku veya organ için normal olan genetik özelliklerine uygun çoğalmasıdır.  Normal büyüme için sağlıklı hücre yapısı, yeterli besin ve uygun ortam ve büyüme faktörleri gereklidir. Gelişme ise doku, organ ve sistemlerin yapılarındaki değişiklikler sonucu işlev kazanmasıdır.

Büyüme çocuğun sağlığı hakkında önemli bir göstergedir. Büyüme, döllenme ile başlayıp , ergenliğin bitimiyle sonuçlanan bir süreçtir. Çocukluk çağı boyunca çocuklar büyür ve gelişme gösterirler.

Büyüme Takibi Nasıl Yapılır?

Büyümenin izlendiği bazı yöntemler vardır. İlk iki yaşta, vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi ölçümü mutlaka yapılaması gerekir. Daha sonraki yaşlarda ise vücut ağırlığı ve boy ölçümü ile büyüme izlemi yapılır. Ağırlık, boy ve baş çevresi birbirine uyumlu olarak büyümüyorsa orantısız bir büyüme söz konusudur. Yine çocuğun  boyu uzarken kol ve bacak boylarının da birbirleriyle uyumlu şekilde artması gerekir. Artma olmuyorsa yine orantısız büyüme söz konusudur. Şayet çocukta orantısız bir büyüme söz konusu ise bu mutlaka araştırılmalıdır.

Büyüme hızı her yaş için değişkendir. Örneğin büyüme, gebeliğin 18. Haftasında 130 cm/yıl hızıyla gerçekleşirken, doğumu takiben bebek ilk 6 ayda ortalama 16 cm, ikinci altı ayda 8 cm büyümektedir. Doğum boyu annenin gebelikte aldığı kilo ile ilişkilidir.

Çocuğun büyüme ve gelişme takibi gebeliğin oluşumu ile başlar. Doğum öncesi takip Kadın Doğum uzmanlarınca yapılırken, doğumu takiben bu görev ebe-hemşireler, pratisyen hekimler, aile hekimleri ve  çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından yapılır.

Doğumu takiben ilk muayene ilk 24 saat içinde yapılmalıdır. Bu muayenede bebeğin boyu, vücut ağırlığı, baş çevresi ölçümü yapılır. Bebekte normalden farklı bir görüntü  (dismorfizim), orta hat bozuklukları (yarık damak dudak, ensefalosel vb ), cilt değişme (sarılık, döküntü) olup olmadığı dikkatlice araştırılmalıdır. İdrar ve gaita delikleri, erkek bebeklerde testislerin kontrolü, kızlarda vajinal açıklık mutlaka kontrol edilmelidir. Kalp ve akciğerlerde normalden farklı ses duyulmamalıdır. Bebeğin göbeğinden akıntı olmamalı, karaciğer ve dalak büyüklüğü olmamalıdır.Bebeğin yaşıyla uyumlu olan emme, arama, yakalama ve Moro refleksleri alınabilmelidir. İlk muayene riskli bebeklere Hepatit B ve verem (BCG) aşısı da yapılmalıdır.

İlk muayeneyi takiben, bebek  5.-7. Günler arasında çağrılarak, doğumsal metabolik hastalıklar ve hipotiroidi taraması için kan alınmalıdır. Ailesinden anne sütü alımı, gaita ve idrar miktarları hakkında bilgi alınıp, muayenesi tekrar edilmelidir. Her şeyi  ile normal olan bebek bir aylık olunca tekrar kontrole çağrılır. İdeal lan ilk yaş içinde her ay bebeğin vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi ölçümlerinin yapılmasıdır. İkinci yılda bu ölçümler, her iki-üç ay ara ile yapılmalıdır. Daha sonra 6 yaşa kadar, 6 ay ara ile boy ve ağırlık ölçümleri yapılmalıdır. Altı yaş ile 18 yaş arasında ise yıllık muayeneler yapılmalıdır. Boy, ağırlık ve baş çevresi ölçümleri “büyüme kartları” üzerinde işaretlenir. Büyüme kartları, her ülkeler için hazırlanmış kartlar olup, ölçümler “yüzdelikler” şeklinde işaretlenir. Üçüncü ile 95. Yüzdelik arasındaki değerler normaldir. Bununla birlikte çocuğun boy, ağırlık veya baş çevresi “yüzdelik” değeri hızla artıyor veya azalıyorsa bir sorun vardır. Örneğin, boyu 50-75. Yüzdelik arasında seyreden çocuğun boyu 3-10 . yüzdelik  dilimine düşerse, bu çocuk büyümesini engelleyen hastalıklar açısından; şayet boyu>95. Yüzdelik şeklinde artmaya başlamışsa boyun uzamasına neden olabilecek nedenler açısından tetkik edilmelidir. Yine kilo alımı duran çocuklar, enfeksiyon hastalıkları, barsaktan emilim bozuklukları ve parazitler başta olmak üzere çeşitli hastalıklar açısından incelenmelidir. Kilo alımı artanlarda ise fazla kalori alımı yanında hipotiroidi, Cushing hastalığı, Metabolik sendrom gibi hastalıklar araştırılmalıdır.

Baş çevresi ölçümü, çocukların beyin gelişimi hakkında bilgi vereceği için çok önemlidir. “Mikrosefali” (küçük kafalılık) beynin iyi gelişememesi ile birlikte olabilirken; “Makrosefali” (koca kafalılık) kafa içinde kist, sıvı birikimi veya ur gelişimi ile birlikte olabilir.