Düşme ve Çarpmalar

Düşme ve Çarpmalar

DÜŞME ve ÇARPMALAR
  

Çocuklarda emekleme ile okul dönemi arasında daha sık görülür. Bu tür kazalar iyi izlenmeli, hekime danışmadan kazanın önemsiz olduğuna karar verilmemelidir.

DÜŞME VE ÇARPMALARDA ALINACAK ÖNLEMLER

•5 Aylıktan itibaren bebekler yattıkları yerde dönebildiklerinden yüksek ve yanları çocuğun düşebileceği şekilde açık olan masa üzerinde, sedirde veya salıncakta uyutmayın ve yalnız bırakmayın.
•Balkon demirlerini çocukların sarkmayacağı yükseklikte ve aralarından geçemeyeceği genişlikte yaptırın.
•Emekleyen ve yeni yürümeye başlayan çocukları balkon, duvar üstü, merdiven başı veya dam üzerinde tek başına bırakmayın.
•Çocuklar takılıp düşeceğinden, odalarda halı uçlarının kıvrık olmamasına, zeminin ayağa takılacak bir şeyler içermemesine dikkat edin.
•Mutfak, tuvalet, banyo gibi kaygan zeminleri ıslak tutmayın.
•Merdiven başları ve kapı girişlerini iyi ışıklandırın.
•Çocuğunuza küçük veya büyük olmayan uygun ayakkabılar giydirin.
•Çocuğunuzun yatağının yanlarına uygun yükseklikte, düşmesini önleyecek parmaklık yaptırın.
DÜŞME VE ÇARPMALARDA YAPILACAK İLK MÜDAHALE

•Kaza geçiren çocuk ağlamıyorsa , şuuru yerindeyse ve ellerini, kollarını normal hareket ettiriyorsa hiçbir müdahalede bulunmayın, fakat 24 saat gözleyin.
•Kazadan sonra 24 saat içerisinde kusma, dalgınlık, sürekli uyku hali, solunum sıkıntısı, karın ağrısı, renk solukluğu veya havale geçirme gibi bulgular olursa mutlaka bir sağlık kuruluşuna götürün.
•Yüksekten düşmelerde yukarıda sayılan belirtiler olmasa bile kırık çıkık veya bir iç kanama ihtimali olacağından en yakın sağlık kuruluşuna götürün.
•Kaza sonucu vücutta şişlik veya morluk oluşmuşsa üzerine buz veya soğuk suyla ıslatılmış bez koyarak daha fazla şişmesini önleyiniz.

 

BURKULMA, KIRIK ve ÇIKIKLAR
  

Burkulma; çeşitli sebeplerle vücuttaki eklemlerin normal hareket alanlarının zorlanmasından dolayı eklem etrafındaki veya içindeki dokuların zarar görmesidir. Burkulan eklemde şişlik, ağrı ve morluk olur. Ağrılı olmasına rağmen eklem hareketinde azalma yoktur.

Kırık;herhangi bir darbe sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Kırıklar; AÇIK KIRIK ( kırılan kemiğin kasları ve deriyi yırtarak kırık ucunun dışarıdan görülebilir şekilde), ya da KAPALI KIRIK ( deri bütünlüğü bozulmadan kırılan kemiğin dışarıdan görülmemesi şeklinde) olarak isimlendirilir. Kırık yerinde ve etrafında çok şiddetli ağrı, morarma ve şişlik olur. Aşırı hassasiyet olur. Kemiğin eski görünümü değişmiştir ve şekil bozukluğu oluşur, hareket yapılamaz.

Çıkık;Vücudun hareketli kısımları olan eklemlerde, eklemi oluşturan kemiklerin birinin veya birkaçının yer değiştirmesidir. hareket kısıtlılığı ve ağrı olur. Bazen eklem içindeki dokuların yırtılması ile şişlik görülebilir.

BURKULMA, KIRIK ve ÇIKIKLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

•Düşme ve çarpmalarda belirtilen önerilere ek olarak çocuklara ağır yükler taşıtmayın.
•Sürekli kullanıldığından kayıp düşme ihtimaline karşı banyo ve lavabo önünü ıslak tutmayın.
•Özellikle mutfakta yüksek raflara ağır eşyalar (tencere, tava) koymayın.
•Ağırlık kaldırırken dizlerinizi bükerek çözünüz, ağırlığı bacaklarınıza vererek kaldırınız.
•Sandalye veya masa üzerine çıkarak iş yapmayınız. Bu tür bir iş yapmanız gerekiyorsa önlem alınız.

BURKULMA, KIRIK ve ÇIKIKLARDA YAPILACAK İLK MÜDAHALE:

Kaza geçiren bir kişide kırık çıkık veya burkulmadan hangisinin olduğuna ancak bir hekim karar verir. Kırık varsa, kazazedeye yaptırılacak en ufak bir hareket bile kırığın açılmasına, kanamalara ve kısmi felçlere yol açıp, kırığın iyileşme süresini uzatır.

•Kırık ihtimali varsa kazazedenin elbiselerini çıkarmayın. Gerekirse keserek çıkarın. Çıkarmak için de önce sağlam tarafı sonra kırık tarafı çıkarın.
•Kırık eğer bacakta ise, fazla hareket ettirmeden topuktan kalçaya kadar uzanan bir tahtayı bacağın altına koyun. Geniş bir bez parçası veya kemer, kuşak gibi bir şeyle bacağı tahtaya bağlayarak hareketini önleyin.
•Kırık diz ekleminin üst kısmında, kalçaya daha yakın yerlerde ise, bacağın altına koyacağınız tahta bele kadar uzanmalıdır. Sağlam bacağı da içine alacak şekilde, her iki bacak birlikte tahta üzerine bağlanmalıdır.
•Belde bir kırık şüphesi varsa, kazazedenin altına boydan boya geniş bir tahta veya kapı koyun. Omuz hizasından, kalça hizasından ve diz hizasından geniş bir bezle tespit edin. Kafasının oynamaması için boynunun her iki tarafına yastık veya benzer bir şey yerleştirin.
•Kollarda olan kırıklarda kırık eğer el ile dirsek arasında ise, elden dirseğe kadar uzanan bir tahta yerleştirin. Kolu geniş bezlerle tahtaya tespit edin. Geniş bir bez parçası veya bir tülbentle kolu boynundan asılı vaziyette bağlayın.
•Kırık dirsekle omuz arasında veya omuz kemiklerinde ise, kırık tarafın koltuk altı kısmına pamuk veya çok küçük yumuşak bir yastık koyun. Kolu vücuda yapışık vaziyette, kırık olan kolun avuç içini kırık olmayan taraftaki omuz hizasına getirin. Geniş bir bez veya sargıyla dirsek hizasından omuz hizasına kadar kırık kolu vücuda tespit edin.
•Çıkıkları kendiniz yerine koymaya çalışmayın, yapacağınız yanlış bir hareketle dokulara zarar verebilirsiniz. Çıkıklar bir sağlık kuruluşunda hekim tarafından yerine koyulmalıdır.
•Burkulmalar genellikle ayak bileği, diz ve el bileklerinde görülür. Burkulan eklemi vücut seviyesinden yukarı kaldırın. üzerine naylon torba içine koyulmuş buz, buz yoksa soğuk suyla ıslatılmış bez parçası koyun ve bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Bu şişme ve ağrıyı önler.
BURKULMA, KIRIK ve ÇIKIKLARDA DİKKAT EDİLECEK DURUMLAR

•Her burkulmada, kırık olabileceğini düşünerek müdahale ediniz.
•Açık kırık üzerinde kemik parçaları varsa kesinlikle almayınız.
•Kırık üzerinde yara varsa sadece temiz bir bezle kapatınız.
Kırığa yapılacak yanlış bir müdahalenin, kemiğin eğri olarak kaynamasına, kısmi felçlere, kangren ve sonuçta kırık organın kesilmesine yol açabileceğini düşünerek mutlaka en kısa sürede bir SAĞLIK KURULUŞUNA gönderin.