Fibroadenom

Fibroadenom

Fibroadenom ( Memede iyi huylu tümör )

Fibroadenomlar, memenin en sık görülen iyi huylu tümörlerindendir.  Genel olarak 20-40 arası yaşlarda görülür ancak bazen daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Tüm toplumda kadınlarda görülme sıklığı % 10’dur.

Muayene sırasında kolayca ele gelir çünkü çevre dokulardan    sınırları belirgin şekilde ayrılmış, misket şeklide yuvarlak veya    fasulye şekildedir. Bazen birden fazla lobüllü de (yumru) olabilir.

   Muayene sırasında kolayca ele gelir çünkü çevre
   dokulardan    sınırları belirgin şekilde ayrılmış,
   misket şeklide yuvarlak veya    fasulye şekildedir. 
   Bazen birden fazla lobüllü de (yumru) olabilir.

   Muayene esnasında yüzeyinin düzgün olması,
   çevre dokulara    yapışık olmaması ve elin altından
   kolayca kayan hareketli yapısı    ile kolay fark edilir.

   Ele kolayca geliyor olması, kesin tanı için yeterli
   değildir: Fibroadenom tanısı klinik bir tanı değildir. 
Kesin tanı için kitlenin çıkarılması veya iğne biyopsisi ile örnek alınıp patoloji tetkiki yapılmalıdır.  Yanlış bir kanıya kapılmamak için “üçlü test” uygulamak gerekir. Muayene bulgusu ve radyolojik bulgular fibroadenom olduğunu düşündürse de, mutlaka biyopsi ile bunu göstermek gerekir

Fibroadenomların meme kanseri ile ilişkisi olup olmadığı yıllarca çalışma konusu olmuştur. Bugüne kadar meme kanseri gelişiminde fibroadenomların bir rolü olduğu gösterilememiştir.Memesinde fibroadenom veya fibroadenomlar  taşıyan kadınların meme kanserine yakalanma riskinde bir artış yoktur.

 Dr. Hamdi KOÇER