Guatr Nedir

Guatr Nedir

Guatr Nedir

Kişinin tiroit bezinin büyümesine guatr denilir. Tiroit bezi aşırı büyüdüğünde guatr el veya gözle muayene sırasında kolaylıkla anlaşılabilir. Şüpheli durumlarda ultrason incelemesi ile tanı koymak mümkündür. Yine kanda tiroit hormonlarına bakılması da özellikle guatr ‘ın tiplendirilmesi açısından önemlidir. Bazı kişilerde boyun yapısı nedeni ile tiroit normal olarak veya büyükmüş gibi ele gelebilir. Dolayısıyla her ele gelen tiroit guatr olarak değerlendirilmemeli ancak ultrasoni ile kesin tanı konmalıdır.

Guatr diffüz ve nodüler olarak 2 tiptir.

Hem diffüz, hem de nodüler guatr ‘ın fonksiyonel da olarak 3 türü bulunur;

1.Ötiroidi: Tiroit hormonları normal düzeylerdedir. Nodülsüz ve hormaonların normal olduğu guatr türüne “basit guatr” denir.

2.Hipotiroidi: Tiroit hormonları azalmıştır.

3.Hipertiroidi: Tiroit hormonları yüksektir. Tiroit bezinin gereğinden daha fazla hormon salgıladığı durumdur.Toplumda bu tür guatra "iç guatr" denilmektedir.

Tiroid bezinde nodüllerin bulunması ile nodüler guatr oluşur. Yani nodüller tiroid bezini büyütür. Tiroit bezinde normalde bulunmaması gereken yumru veya kitlelere nodül denilir. Nodüler guatr da, tek veya birden fazla nodül bulunabilir. Nodüller; sintigrafik incelemede "sıcak", "soğuk" veya "ılık" olarak 3 gruba ayrılır.

 
Guatr Hastalığının Tedavisi

Yaygın ve yumuşak guatrlarda ilaç tedavisi ile guatrı belirgin şekilde küçültür. Hastalığın sık görüldüğü bölgelerde veya enzim eksikliği gibi durumlarda tedavi sürekli olmalıdır. Ancak doktorunuza danışmadan asla bu tür ilaçlar kullanılmamalıdır.
Hastalığın sık görüldüğü bölgelerde çocuk ve gençlerin diyetine iyot eklenmesi (iyotlu tuz kullanılması) guatr gelişimini önlemek için önemli bir faktördür.
Guatr boyunda bası belirtilerine yol açıyorsa, diğer doku ve organların çalışmasını engelliyorsa veya klinik ve laboratuar incelemeler de tiroit kanseri kuşkusu varsa tedavi de cerrahi operasyon düşünülür.