Kesikler

cokhastayim.com  logo

 KESİKLER
    
•Evlerde en çok karşılaşılan kazalardan biri de kesiklerdir.
•Kesikler, bıçak, jilet. makas, satır, balta, cam kırığı, teneke parçası, çivi gibi kesici ve delici aletlerin vücudu örten deri üzerinde meydana getirdikleri hasarlardır.
•Sadece dış derinin zarar görmesine sebep olan hafif kesikler olduğu gibi daha derin ve damar kesiklerine sebep olan ağır vakalarda olabilir.
•Kesiğin az veya çok olmasına bakılmaksızın, en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek TETANOZ AŞISI yaptırılmalıdır. Kesici aletlerin hepsinde (paslı olsun olmasın) tetanoz mikrobunun bulunma ihtimali çok yüksektir. Tetanoz hastalığının başladıktan sonra başka bir tedavisi yoktur. Aşı ile tetanoz hastalığından korunmak mümkündür.
KESİKLER İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

•Bıçak, jilet, makas gibi kesici aletleri çocukların erişemeyeceği şekilde yüksek yerlerde veya kapalı dolaplarda bulundurun.
•Özellikle yeni yürümeye başlayan çocukların eline bardak, şişe gibi cam eşyalar vermeyin.
•Çocukların yiyecek ve içecek kaplarını plastik veya kırılmaz maddelerden oluşturun.
•Çocuklara oyun amaçlı, bıçak, makas gibi sivri kenarlı, kesici ve delici aletlerden vermeyin.
•Konserve ve yağ tenekelerinin kapaklarını kesiye sebep olmayacak şekilde açın.
•Kapı ve pencere camlarının kalın olmasına özen gösteriniz.
•Kesiklerde en önemli tehlike ciddi KAN KAYBIDIR. Böyle ciddi kanaması olan kişiyi bir yandan kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırarak kanamasını durdurmaya çalışılırken, bir yandan da süratli bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırın.
KESİKLERDE YAPILACAK İLK MÜDAHALE

•Karın, göğüs ve göze saplanan kesici veya delici aleti KESİNLİKLE ÇIKARMAYIN. Çıkarmaya çalışmayın. Böyle durumlarda kazazedeyi en kısa zamanda en yakın bir sağlık kuruluşuna nakledin.
•Kesiğin üzeri kirlenmişse, sabunlu suyla ve temiz bir bezle yıkayın.
•Kesik üzerinde dışardan görülebilen yabancı cisim (cam kırığı, taş, kum parçası vs. ) varsa alın. Görülmeyen parçalar olabileceği düşüncesiyle, kesik içini araştırmayın, batmış olanlarını çıkarmaya çalışmayın.
•Kesiğin üzerine tentürdiyot ve oksijenli su sürmeyin. (Kesilen kısma değmeyecek şekilde kesik etrafına tentürdiyot sürülebilir).
•Kesiğin üzerine pamuk, sünger gibi emici özelliği olan hiçbir şey koymayın.
•Kesikte sızıntı şeklinde kanama varsa, kanayan kısmı kalp hizasından yukarıya gelecek şekilde kaldırınız. Üzerine temiz bir bez koyarak bastırınız. Kanama durursa bu şekilde fazla sıkmadan bağlayınız.
Üzerine yapılan baskıya rağmen kanama durmuyorsa aşağıdaki önerileri yapmak kaydıyla turnike uygulayın:

1.Turnike:kalpten damarlar vasıtasıyla pompalanan kanın, kanayan kısma gelmesini önlemek için uygulanan damarları sıkıştırma yöntemidir.
2.Turnike sadece kol ve bacaklarda olan kanamalarda uygulanır.
3.Turnike uygulamasında lastik, kemer, kravat gibi geniş malzemeler kullanılmalı, çamaşır ipi, kablo, tel gibi malzemeler kullanılmamalıdır.
4.Turnike;kanama kolda ise dirsekle omuz arasına, bacakta ise diz ile uyluk arası bölgeye uygulanmalıdır.
5.Turnike malzemesi (lastik, kemer vs) kanamanın yerine göre belirtilen yerlerden ilmek şeklinde bağlanır. Kesinlikle DÜĞÜM YAPILMAZ.
6.Turnike uygulanan el ve ayakta, parmaklar açıkta bırakılır. Sürekli kontrol edilir. Eğer parmaklarda uyuşma, karıncalanma, morarma gibi durum izlenirse turnike çözülür.
7.Yukarıda belirtilen uyuşma, karıncalanma, morarma gibi durumlar olmasa bile, her 15-20 dakika arayla bir turnike çözülür. 3-5 dakika beklendikten sonra tekrar uygulanır. Eğer kazazedenin götürüleceği yer uzaksa bu işlem tekrarlanır.
8.Kesik yaralara belli bir süreden sonra dikiş atılamayacağından, en geç 6 saat içinde yaralı bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.
KESİKLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

1.Kesik yaraların üzerine toz, merhem veya benzeri şeyler sürmeyin, üzerini kirli bezlerle sarmayın. Bunların tetanoz, gangren ve kan zehirlenmesi gibi tedavisi çok zor hastalıklara yol açabileceğini unutmayın.
Kanama çok büyük değilse turnike uygulamayın. Bunun yerine kesik yara üzerine basınç yaparak kanamayı durdurmaya çalışın.