Sigara Kullanımı ve Hamillelik

Sigara Kullanımı ve Hamillelik

SİGARA KULLANIMI VE HAMİLELİK

SİGARA KULLANIMININ ZARARLARI NELERDİR ?

Sigaranın gaz ve buhar haline gelmiş dumanında; kanser yapıcı, doğumsal sakatlıklar oluşturucu, hücreleri tahrip edici, büyüme gerliği yapan ve bağışıklık sistemini baskılayıcı etki gösteren pek çok madde bulunmaktadır.Nikotin, polisiklik hoş kokulu hidrokarbonlar,siyanür,karbon monoksit,kurşun,kadmiyum başta olmak üzere 4000’den fazla zehirli madde mevcuttur.

Bu kimyasal maddelerin hepsi sigara içen insanların sağlığı üzerine aşikar bir şekilde birikme etkisi gösterirken, özellikle üreme sistemi üzerinde etki ederek,bu insanlardan meydana gelecek çocuklarda zararlı etkilere yol açarlar.

SİGARANIN GEBELİKTE KULLANIMININ ZARARLARI NELERDİR ?

Sigara kullanımı ile ilgili toplumsal sorunlardan en önemlisi hamilelikte sigara kullanımı olup, bir birey olarak sadece annenin değil bebeğin de ciddi sağlık risklerine maruz kalmasına sebep olmaktadır.Bu risklerin bazıları şunlardır;

  • Düşük riskinin artması
  • Erken doğum riskinin artması
  • Gebelik kesesinin erken açılması riskinin artması
  • Gebelikte kanama riskinin artması
  • Rahim içi bebek ölümü riskinin artması
  • Bebeğin yeni doğan dönemde ani ölüm riskinin artması
  • Vakum ve sezaryan gibi müdahaleli doğum riskinin artması
  • Lohusalık döneminde süt miktarının azalma riskinin artması
  • Anne sütündeki C vitaminin azalması

GEBELİK DÖNEMİNDE SİGARA KULLANIM ORANI ÜLKEMİZDE NE DURUMDADIR ?

Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda hamilelik döneminde sigara kullanım oranının azımsanmayacak kadar çok olduğunu göstermektedir.Türkiye’deki son verilere göre hamilelikte sigara içme oranı yaklaşık  %15 olarak bulunmuştur.Bir başka deyişle ülkemizde her 6-7 gebeden biri hamilelik döneminde sigara kullanmaya devam etmektedir.

Hamilelikte sigara kullanmak, gebelik ile ilişkili ölüm ve sakatlık için önlenebilir önemli bir risk faktörüdür.

GEBELİK DÖNEMİNDE PASİF İÇİCİLİK ( SİGARA DUMANINA MARUZ KALMA ) SİGARA KULLANMAK KADAR ZARARLIMIDIR ?

Bir diğer önemli sağlık sorunu da hamilelerin sigara dumanına maruz kalmaları ( pasif içicilik ) şeklinde ortaya çıkmaktadır.Pasif sigara içiminin de aktif içicilik kadar önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu gösteren pek çok çalışma yayınlanmıştır.Yapılan çalışmalarda, ülkemizde pasif içicilik oranının maalesef daha yüksek olduğu saptanmıştır.Hamilelerin eşlerinde sigara içme oranı %68’lere kadar çıkmaktadır.Kapalı ortamda içilen sigara kıyafetlere,ev eşyalarına,duvarlara ve perdelere sineceğinden, evin havalandırılması da bu riskleri tam olarak ortadan kaldırmıyacaktır.

GEBELİKTE İÇİLEN SİGARANIN GEBELİK VE CENİN ÜZERİNE YAPTIĞI ZARARLI ETKİLER NELERDİR ?

Hamilelikte sigara kullanmak, gebelik ile ilişkili ölüm ve sakatlık için önlenebilir önemli bir risk faktörüdür.Gebelikte sigara içilmesi veya ortamdaki sigara dumanının solunması, doğurganlığı, cenin gelişmesini, gebeliğin her safhasını, doğumu, bebek sağlığını ve gelişimini etkilediği bilinmektedir.

Gebelikte sigara kullanımının bilinen en sık etkisi plasenta ( bebekle anne arasında kan alış-verişini sağlayan, gebelik sırasında bebekle birlikte gelişen doku ) ve ceninde gelişme geriliği oluşturması ve buna bağlık olarak düşük doğum ağırlığı riskinin artmasıdır.Sigara kullanan gebelerde bu risk 3 kat artmaktadır.Gebelikte sigara kullanımı öncelikle plasentayı etkiliyerek ceninin rahim içi büyümesini engellemekte ve düşük doğum tartılı bebekler meydana gelmektedir.

Hamilelikte sigara kullanımının önemli bir zararı da doğum sonrası bebeğin entelektüel ( zihinsel ) gelişimi üzerine olan zararlı etkileridir.Doğum öncesi sigaraya maruz kalan bebeklerde hiperaktivite ( aşırı hareketlilik ), dikkat eksikliği,heceleme,okuma ve matematik problemlerinin öğrenilmesinde zorluklar gibi akli ve zihinsel gelişmelerinde yetersizlikler görülmektedir.Bu çocuklar stres ile baş başa çıkmada daha çok sorun yaşamakta, daha az uyumakta, daha sık soluk alıp vermekte, sıklıkla beslenme sorunları yaşamakta,daha çok terleme ve daha sık ateşlenmektedirler.

Genel olarak sigara kullanan annelerin bebekleri 200-250 gram daha düşük ağırlıkta vd 1 cm daha kısa doğurmaktadır.Pek çok erken doğum,doğum kesesinin erken yırtılması sonucu olmaktadır ve sigara içme ile yakın ilişkilidir.