Sırt Ağrıları

Sırt Ağrıları

Hepimizin Sorunu Sırt Ağrıları

Daha az hareketli olması nedeniyle sırt ağrıları bel ağrılarına göre daha az görülür.

Sırt bölgesinden kaynaklanan ağrılar olabileceği gibi diğer hastalıklar nedeniyle sırt bölgesine yansıyan ağrılar da olabiliyor. Bunların en önemlisi ise mide ve barsak ülseri ile kalp krizi...

Sırt ağrısı, bel ağrısına göre daha az sıklıktadır. Çünkü sırt bölgesi bel bölgesine oranla daha az hareketlidir. Ancak sırt ağrısından yakınanlar da küçümsenmeyecek kadar fazladır.

Birçok hastalık sırt ağrısı yapabilir. Sırt ağrısı başlı başına sırt bölgesinden kaynaklanabileceği gibi başka hastalıklara eşlik eden veya yansıyan ağrı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Yaş gruplarına göre sırt ağrısı yapan nedenler değerlendirildiğinde en yaygın nedenler şunlardır:

- Çocukluk döneminde: Sırt omurlarının şekil bozukluğu nedenli özellikle de skolyoza (omurganın yana eğriliği) bağlı sırt ağrıları,ayrıca tüberküloz ve tümörlere bağlı sırt ağrıları

-Erişkin dönemde: Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı), tüberküloz, ankilozan spondilit ve myofasial ağrı sendromuna (kulunç) bağlı sırt ağrıları,

-Yaşlılık döneminde: Osteoartroz (kireçlenme), osteoporoz (kemik erimesi) ve kemik tümörlerine bağlı sırt ağrıları.Sırt ağrısı yapan nedenler akut (ani) ve kronik (zaman içinde yavaş yavaş gelişen) nedenli olarak da sınıflandırılabilir.

Akut nedenler:

- Torasik disk herniasyonu(sırt fıtığı)

- Çökme kırıkları

 

Kronik nedenler:

-Torasik disk herniasyonu(sırt fıtığı)

-Torasik spondiloz (kireçlenme)

-Torasik bölge omurlarında kanal darlığı

-Omurganın iltihaplı hastalıkları

- Tümörler

-Ankilozan spondilit

- Metabolik kemik hastalıkları

-Myofasial ağrı sendromu (kulunç)

-Başka bölgelerden yansıyan ağrılar

- Psikolojik sırt ağrısı

 

Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı):

Omurga fıtıklarının %2-3’ünü oluşturur. Daha çok sırt omurlarının alt kısmında görülür. Göğüse, karına veya bacaklara vurabilir. Tanıda iyi bir muayene ve o bölgenin görüntülenmesi önemlidir. Tedavide analjezikler (ağrı kesiciler) ve fizik tedavi uygulamaları faydalıdır. İlerlemiş vakalarda ameliyat gerekebilir.

Omurga çökme kırıkları:

Ani ve şiddetli sırt ağrısı yapabilir. Hafif ağrılı veya ağrısız da olabilir. Sırt bölgesi tümörleri veya başka bölgeden yayılan tümörler, osteoporoz (kemik erimesi) ve kemik tüberkülozu en sık rastlanan çökme kırıkları nedenlerindendir.

Torasik spondiloz (kireçlenme):

Sırtta ağrı ve tutukluluk yapar. Zamanla sırtta kamburluk gelişebilir.Uzun süre ayakta kalmak ve yük taşımakla ağrılar artar. Tedavide analjezikler (ağrı kesiciler) ve fizik tedavi uygulamaları genellikle yeterlidir.

orasik spinal kanal stenozu (sırt bölgesi omurlarında kanal darlığı):

Sıklıkla bacaklarda uyuşma ve karıncalanma ve yürüme güçlüğü görülür.

Sırt ağrısı belirgindir. İleri darlıklarda cerrahi tedavi gerekebilir.

Enfeksiyonlar:

En sık olarak tüberküloz görülür,ayrıca kan yolu ile diğer mikroorganizmaların da sırt omurlarına yayılımı olabilir.

Tümörler: Ağrı en sık görülen belirtidir. Karakteristik olarak en çok istirahat sırasındadır ve egzersizle ağrının şiddeti azalır. Ağrı genellikle bıçak saplanır gibidir ve öksürmekle, aksırmakla, ağır kaldırmakla şiddetlenir.

Çoğunlukla hastayı uykudan uyandırır.

Postural deformiteler (omurlardaki şekil bozuklukları):

Kifoz (kamburluk),skolyoz (omurganın yana eğriliği) sıklıkla sırt ağrısı nedenlerindendir.

Tedavinin iki amacı vardır. Eğriliğin düzeltilmesi ve ilerlemenin durdurulması. Skolyoz tedavisinde; analjezikler (ağrı kesiciler), fizik tedavi uygulamaları veya cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Ankilozan spondilit:

Sırt omurlarını tutarak ve göğüs kafesinin hareketlerini kısıtlayarak sırt ağrısına neden olan romatizmal bir hastalıktır.

Osteoporoz (kemik erimesi):

Akut (ani başlangıçlı) veya kronik (zaman içinde gelişen) sırt ağrısı yapabilir.

Akut ağrı omurlardaki çökme kırıklarına bağlıdır. Kronik ağrı ise omurga kaslarındaki dengenin bozulması ile ilgilidir.Kırık olmadıkça kemiklerde genellikle hassasiyet yoktur.

Myofasial ağrı sendromu (Kulunç,kas romatizması):

Kaslarda görülen ağrı, hassasiyet ve tutuklukla karakterize bir hastalıktır. Fibromiyalji sendromu ile oğunlukla karıştırılır. Oysaki fibromiyalji sendromunda ağrı daha yaygındır, myofasial ağrı sendromu ise daha az kas grubunu ilgilendirir. Fibromiyalji de ağrı tutukluk ve hassasiyet vücudun her tarafında

yaygındır, miyofasial ağrıda ise bir veya birkaç bölgededir. Myofasial ağrıda yorgunluk ve uykusuzluk yoktur ya da daha hafiftir.

En önemli sebepleri travmalar, duruş bozuklukları, tekrarlayan hareketler,stres, aşırı kullanım, doğumsal bozukluklardır.

Yansıyan ağrılar:

En sık nedenler;

- Mide ve barsak ülserleri

- Böbrek iltihapları

- Pankreas hastalıkları

- Kalp krizi